Website Logo

Sự kiện

Phi Yen- Dạy Workshop,giám khảo và biểu diễn tại festival quốc tế tại Hàn Quốc,Malaysia

Post on September 21, 2017 - 219 lượt đọc

Vừa rồi, Phi Yen đã có chuyến đi dài ngày tham dự 3 festival bellydance quốc tế tại Hàn Quốc và Malay sia Chuyến đi đã thành...


Connect with me


  • facebook
  • google
  • youtube
024.666.333.96 - 0914.954.986